0392714499

DAVI BEAUTY 50g + DAVI GOLD 50g

390,000 370,000

Lưu ý : giảm 5% cho tất cả đơn hàng từ 2 sản phẩm trở lên
Tảo bột DAVI + Tảo tươi DAVI
Loại sản phẩm : DAVI BEAUTY + DAVI GOLD
Mã SP : DV22
Hình thức : bột + tảo tươi tách nước
Khối lượng : 100g/2 túi
Thành phần chính : Spirulina
Sản xuất : Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Đại Việt